اعطای ۱۷۵ میلیارد ریال تسهیلات سرمایه درگردش به دامداران کوار

بامداد خبر: مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کواراز اعطای بیش از ۱۷۵میلیارد ریال تسهیلات سرمایه در گردش نهاده های دام و طیور به دامداران کوار خبر داد . به گزارش پایگاه خبری تحلیلی بامداد خبرعبدالرسول جوکارگفت: با عنایت به اهداف دولت جهت حمایت از واحدهای تولیدی در راستای تاًمین محصولات اساسی گوشت و شیر، اعطای تسهیلات […]

بامداد خبر: مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کواراز اعطای بیش از ۱۷۵میلیارد ریال تسهیلات سرمایه در گردش نهاده های دام و طیور به دامداران کوار خبر داد .
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی بامداد خبرعبدالرسول جوکارگفت: با عنایت به اهداف دولت جهت حمایت از واحدهای تولیدی در راستای تاًمین محصولات اساسی گوشت و شیر، اعطای تسهیلات حمایتی سرمایه در گردش دام و طیور با مشارکت بانک کشاورزی انجام می گیرد، تسهیلات مذکور با هدف حمایت از واحدهای تولیدی و از طریق ثبت نام متقاضیان در سامانه سیتا، تایید و معرفی واجدین شرایط توسط جهاد کشاورزی شهرستان به بانک کشاورزی اجرایی می گردد.
وی اضافه کرد، تسهیلات طرح های کوچک دام روستایی و عشایری تا سقف دو میلیارد ریال کارت اعتباری جهت خرید نهاده های دامی از عاملین عرضه کننده نهاده پرداخت می گردد، و در خصوص گاوداری های شیری صنعتی، طیور گوشتی و غیر گوشتی با مبلغ بیش از دو میلیارد ریال بعد از تاًیید و معرفی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان به بانک عامل، تسهیلات مورد نظر به نام متقاضی در سامانه بازارگاه واریز می شود.
تا کنون ۷۸۳ نفر به مبلغ ۷۵۰ میلیارد ریال جهت اخذ تسهیلات به بانک معرفی گردیده اند که ۲۱۵ نفر مبلغ ۱۷۵ میلیارد ریال تسهیلات مربوطه راجذب نموده اند.