آغاز عملیات اجرایی تقاطع غیرهمسطح جام‌ جم

بامداد خبر:با حضور سید احسان اصنافی شهردار، مهدی طاهری رئیس شورا، رضا محمدیان عضو شورای اسلامی شهر و جمعی از مدیران فنی عمرانی  شهرداری شیراز عملیات اجرایی پروژه تقاطع غیرهمسطح جام جم آغاز شد. به گزارش پایگاه خبری تحلیلی بامداد خبر در این پروژه، اتصال بزرگراه شهید سلیمانی و بلوار جمهوری اسلامی به طور غیرهمسطح و […]

بامداد خبر:با حضور سید احسان اصنافی شهردار، مهدی طاهری رئیس شورا، رضا محمدیان عضو شورای اسلامی شهر و جمعی از مدیران فنی عمرانی  شهرداری شیراز عملیات اجرایی پروژه تقاطع غیرهمسطح جام جم آغاز شد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی بامداد خبر در این پروژه، اتصال بزرگراه شهید سلیمانی و بلوار جمهوری اسلامی به طور غیرهمسطح و ایمن برقرار می‌شود.

در پروژه تقاطع غیرهمسطح جام جم، میدان ارم به سمت بزرگراه شهید سلیمانی به صورت همسطح، بزرگراه شهید سلیمانی به سمت بلوار جمهوری اسلامی (میدان جام جم) از پل چپگرد و بالعکس از پل راستگرد، و بلوار جمهوری اسلامی به سمت میدان ارم از طریق دوربرگردان غیرهمسطح تامین خواهد شد.

این پروژه در راستای تکمیل فاز نهایی بزرگراه شهید سلیمانی نقش بسزایی در کاهش ترافیک محورهای شهید چمران، میرزای شیرازی، دکتر حسابی و صنایع خواهد داشت و نیز گره‌های ترافیکی محورهای گردشگری، خدماتی و دانشگاهی کاسته می‌شود.