بازدید مدیر کل محیط زیست از تصفیه خانه فاضلاب غرب وشرق صدرا آبفا شیراز

بامداد خبر:به منظور آشنایی با فرآیند و روند تصفیه فاضلاب آبفا شیراز،عطا پورشیرزاد، مدیرکل و قاسم نهاوندی، معاونت نظارت و پایش حفاظت با جمعی از مدیران سازمان حفاظت محیط زیست فارس به همراهی بهمن بهروزی،رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل وجمعی از معاونین و مدیران آبفا شیراز ،از تصفیه خانه های فاضلاب غرب و شرق […]

بامداد خبر:به منظور آشنایی با فرآیند و روند تصفیه فاضلاب آبفا شیراز،عطا پورشیرزاد، مدیرکل و قاسم نهاوندی، معاونت نظارت و پایش حفاظت با جمعی از مدیران سازمان حفاظت محیط زیست فارس به همراهی بهمن بهروزی،رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل وجمعی از معاونین و مدیران آبفا شیراز ،از تصفیه خانه های فاضلاب غرب و شرق صدرا بازدید کردند.
مدیرکل جدید حفاظت محیط زیست فارس ضمن ابراز رضایت از اقدامات و عملکرد شرکت آب و فاضلاب شیراز در این تصفیه‌خانه ها بر همکاری های بیشتر و تعامل دوجانبه بین این سازمان تاکید کرد.
در این بازدید همکاری دو جانبه در بخش های پژوهش و تحقیقات در موضوعات استفاده مجدد از پساب و جامدات زیستی تصفیه خانه فاضلاب و فرهنگ سازی در جامعه برای استفاده مجدد پساب مورد بررسی قرار گرفت.