ترجمه شاهنامه به ترکی به چاپ چهارم رسید

بامداد خبر:ترجمه شاهنامه به ترکی به چاپ چهارم رسید. ترجمه شاهنامه به ترکی استانبولی به چاپ چهارم رسید. به گزارش باشگاه شاهنامه پژوهان این کتاب از سوی نعمت ییلدیریم، رییس کرسی زبان و ادبیات فارسی به زبان ترکی استانبولی ترجمه شده و چاپ چهارم آن در سه جلد و ۲۶۵۰ رویه با تیراژ ۳۰۰۰ نسخه […]

بامداد خبر:ترجمه شاهنامه به ترکی به چاپ چهارم رسید. ترجمه شاهنامه به ترکی استانبولی به چاپ چهارم رسید. به گزارش باشگاه شاهنامه پژوهان این کتاب از سوی نعمت ییلدیریم، رییس کرسی زبان و ادبیات فارسی به زبان ترکی استانبولی ترجمه شده و چاپ چهارم آن در سه جلد و ۲۶۵۰ رویه با تیراژ ۳۰۰۰ نسخه از سوی انتشارات «آلفا» منتشر شده است. در صفحات پایانی این اثر هم مینیاتورهایی از شاهنامه، به چاپ رسیده است.

نعمت ییلدیرم برای ترجمه بیش از ۵۳ هزار و ۳۹۰ بیت شاهنامه در ۷ سال، از ۱۳ نسخه چاپی مانند شاهنامه سعید نفیسی، جلال خالقی‌مطلق و میرجلال‌الدین کزازی، استفاده کرده است.

نعمت ییلدیریم باور دارد پیوند محکم و دیرینه زبان فارسی و زبان ترکی در طول تاریخ نقش تعیین‌کننده‌ای در روابط ایران و ترکیه داشته است.