فیلم کوتاه البرز پورصیاد در جشنواره standalone آمریکا

بامداد خبر:فیلم کوتاه البرز پورصیاد به دومین جشنواره standalone آمریکا راه یافتند. این جشنواره که با هدف کشف آثار مستقل از سراسر جهان برگزار می‌شود؛ میزبان یک فیلم کوتاه ایرانی است. شب بخیر ملیکا ساخته البرز پورصیاد در جشنواره حضور دارد. البرز پورصیاد

بامداد خبر:فیلم کوتاه البرز پورصیاد به دومین جشنواره standalone آمریکا راه یافتند.
این جشنواره که با هدف کشف آثار مستقل از سراسر جهان برگزار می‌شود؛ میزبان یک فیلم کوتاه ایرانی است.
شب بخیر ملیکا ساخته البرز پورصیاد در جشنواره حضور دارد.
البرز پورصیاد