مصوبات یکصد و نود و دومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر شیراز

بامدادخبر– یکصد و نود و دومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر شیراز با بررسی و تصویب چندین طرح و لایحه برگزار شد. در یکصد و نود و دومین جلسه علنی، اعضای شورای شهر لایحه اصلاح دستورالعمل اجرایی تأسیس و بهره‌برداری شرکت‌های خصوصی و تعاونی حمل‌ونقل مسافر درون شهری شیراز و حومه را به تصویب رساندند. […]

بامدادخبریکصد و نود و دومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر شیراز با بررسی و تصویب چندین طرح و لایحه برگزار شد.
در یکصد و نود و دومین جلسه علنی، اعضای شورای شهر لایحه اصلاح دستورالعمل اجرایی تأسیس و بهره‌برداری شرکت‌های خصوصی و تعاونی حمل‌ونقل مسافر درون شهری شیراز و حومه را به تصویب رساندند.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی بامداد خبر  در این جلسه لایحه دوفوریتی شهرداری در خصوص آیین‌نامه ساماندهی و یکسان سازی فرآیندهای انبارهای مرکزی، مناطق و سازمان‌های تابعه شهرداری شیراز نیز بررسی و ضمن اعلام وصول، موضوع جهت بررسی به کمیسیون مربوطه ارسال شد.
ایراد فرمانداری شیراز به مصوبه گزارش حسابرسی سال ۱۳۹۸ شهرداری شیراز دیگر دستور کار این جلسه بود که با کسب آرای لازم و با در نظر گرفتن تکالیف مشخص به تصویب رسید.
طرح دوفوریتی اعضای شورای اسلامی شهر شیراز در خصوص توسعه و تکمیل موزه دفاع مقدس نیز در این جلسه بررسی و ضمن اعلام وصول طرح مذکور، مقرر شد موضوع جهت بررسی به کمیسیون‌های رسیدگی کننده ارسال شود.
در ادامه این جلسه ایراد فرمانداری شیراز در خصوص مصوبه احداث مسیر دوچرخه سواری در مجتمع‌های مسکونی، اداری و نظامی بررسی شد که هر ۱۳ نفر اعضای شورای پنجم شهر شیراز بر آن اصرار کردند.
لایحه شهرداری شیراز، در خصوص تأمین مبلغ ۱۰ میلیارد ریال جهت پوشش و تکمیل ارائه خدمات و بهبود استاندارد تجهیزات در امر مقابله با کرونا دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس نیز در این جلسه بررسی و مقرر شد شهرداری ظرف مدت دو هفته نسبت به ارائه گزارش عملکرد کمک‌های انجام شده به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس اقدام کند.
دیگر دستور این جلسه، بررسی طرح جمعی از اعضای شورا، درباره مساعدت به خانواده‌های پرسنل شهرداری شیراز که بر اثر بیماری کرونا جان باخته‌اند، بود که به تصویب رسید؛ بر این اساس شهرداری شیراز مکلف شد از محل ماده ۱۵ بودجه خود مبلغ یک میلیارد ریال به هر یک از خانواده‌های زنده یاد “مرتضی خوشخو” کارمند یگان حفاظت و زنده یاد “سعید معصومی” کارمند سازمان عمران پرداخت کند.
در ادامه این جلسه، لایحه شهرداری شیراز، درباره بررسی تفریغ بودجه سال ۱۳۹۹ شهرداری شیراز نیز مورد بررسی قرار گرفت و با کسب رای مثبت اعضا به تصویب رسید.
در بررسی نامه فرمانداری درباره مجوز دریافت برات کارت، اعضای شورای اسلامی شهر شیراز بر مصوبه خود اصرار کردند.
در یکصد و نود و دومین جلسه شورای شهر شیراز طرح کمیسیون هوشمندسازی و فناوری اطلاعات درباره سند راهبری سامانه اطلاعات مدیریت پروژه 
PMIS نیز با رای مثبت تمامی اعضا، مصوب شد.
طرح کمیسیون عمران، حمل‌ونقل و ترافیک شورا درباره اصلاح ماده ۴۸ با موضوع آیین‌نامه اجرایی مدیریت واحد تبلیغات محیطی و تابلوهای معرف کاربر نیز اکثریت آرا را به دست آورد و به تصویب رسید.
آیین‌نامه نحوه نظارت شهرداری درخصوص آرامستان‌های محله‌ای واقع در محدوده و حریم شهر شیراز پس از بررسی به تصویب شورای شهر رسید.
طرح کمیسیون نامگذاری معابر و اماکن عمومی شهر شیراز، درباره تغییر نام خیابان میرزای شیرازی به خیابان قصردشت نیز رای مثبت تمامی اعضا را به دست آورد و به تصویب رسید.
در بررسی لایحه شهرداری در خصوص شارژ کارت رفاهی تعداد ۲ هزار و ۹۸۱ نفر از پرسنل حجمی طرف قراداد سازمان مدیریت پسماند و تعداد هزار و ۲۷۰ نفر راننده استیجاری و تعداد ۲ هزار و ۱۲ نفر نیروی حجمی فضای سبز شهرداری که به تصویب اعضای شورای پنجم رسید شهرداری مکلف شد نسبت به شارژ کارت رفاهی پرسنل حجمی طرف قرارداد سازمان مدیریت پسماند و نیروهای حجمی فضای سبز از محل ردیف اعتباری ۱۲۰۲۰۷ مربوط به واگذاری خدمات شهری و رانندگان استیجاری از محل ردیف اعتباری ۱۲۱۴۰۴ مربوط به کرایه وسایل نقلیه بودجه سال جاری به مبلغ هر نفر ۵ میلیون ریال و جمع کل ۳۱ میلیارد و ۳۱۵ میلیون ریال اقدام کند.
در جلسه یکصد و نود و دوم طرح کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورا در خصوص آیین‌نامه نحوه ارائه خدمات به هنرمندان، فرهنگوران و نام آوران علمی و فرهنگی در آرامستان مشاهیر نیز بررسی شد؛ بر این اساس آیین‌نامه نحوه ارائه خدمات به هنرمندان، فرهنگوران و نام آوران علمی و فرهنگی در آرامستان تحت عنوان باغ مزار مشاهیر و مفاخر شیراز مشتمل بر ۱۱ ماده و ۷ تبصره به تصویب شورای اسلامی شهر شیراز رسید.