دکتر علی ناصری رییس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر شیراز تاکید کرد:

انتقال دارالرحمه شیراز به بهشت احمدی در ماه آینده

بامدادخبر– با فراهم شدن زیرساخت ها بطور کامل، انتقال دارالرحمه شیراز به بهشت احمدی در ماه آینده انجام می شود با احداث کانال مشترک تاسیسات شهری از هزینه های گزاف بر دوش مردم جلوگیری می شود به گزارش پایگاه خبری تحلیلی بامداد خبر  دکتر علی ناصری رییس کمیسیون سلامت،محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر […]

بامدادخبربا فراهم شدن زیرساخت ها بطور کامل، انتقال دارالرحمه شیراز به بهشت احمدی در ماه آینده انجام می شود
با احداث کانال مشترک تاسیسات شهری از هزینه های گزاف بر دوش مردم جلوگیری می شود
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی بامداد خبر  دکتر علی ناصری رییس کمیسیون سلامت،محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر شیراز در یک صد و هشتاد و چهارمین جلسه این کمیسیون بر امکان سنجی احداث کانال مشترک تاسیسات شهری با همکاری دستگاه های خدمات رسان تاکید کرد و گفت: احداث کانال مشترک تاسیسات شهری از برخی هزینه های گزاف که بر دوش مردم است جلوگیری نموده ، اجرای این طرح نیاز به همکاری بین بخشی دستگاه های خدمات رسان آبفا، مخابرات، گاز و برق با شهرداری دارد.
وی پس از ارائه گزارش مدیران و نمایندگان دستگاه های خدمات رسان افزود: این مهم ؛ موضوعی است که باید دست اندرکاران برای تحقق آن همکاری لازم را داشته باشند.
همچنین ایشان با تاکید بر اجرای این طرح به صورت پایلوت در مکانی مناسب گفت: در صورت اجرای موفقیت آمیز ، می توان به مرور احداث کانال مشترک تاسیسات شهری را در سطح شهر گسترش داد.
دکتر علی ناصری از تشکیل کارگروهی ویژه در این زمینه خبر داد و بیان داشت : شهرداری با محوریت معاونت خدمات شهری ظرف یک ماه آینده کارگروهی را با حضور حوزه های مختلف شهرداری و دستگاه های خدمات رسان تشکیل داده تا در خصوص تنظیم لایحه احداث کانال مشترک تاسیسات شهری و مکان سنجی جهت اجرای پایلوت این طرح ، گزارش کارشناسی را به شورا ارائه دهند.
همچنین در رابطه با الزام شهرداری به ارائه لایحه ضوابط و قواعد ساختمانی استقرار کلینیک ها و مراکز خدماتی دامپزشکی مقرر شد : شهرداری شیراز ظرف دو هفته ، لایحه مربوطه را با در نظر گرفتن دستورالعمل سیاست ها و ضوابط تاسیس درمانگاه ها، مجتمع های درمانی، بیمارستانها و مراکز مایه کوبی سازمان نظام دامپزشکی تهیه نموده ، جهت بررسی به شورای اسلامی شهر ارائه نماید.
رییس کمیسیون سلامت ، محیط زیست و خدمات شهری در ادامه پس از بررسی آخرین روند اجرا و توسعه بازارچه های عرضه مستقیم محصولات کشاورزی گفت: با توجه به گزارش ارائه شده مبنی بر آماده تحویل بودن تعدادی از بازارچه های عرضه مستقیم محصولات کشاورزی به سازمان جهاد کشاورزی و تعاونی روستایی می بایست روند واگذاری و توسعه این بازارچه ها سرعت یافته تا محصولات کشاورزی با حذف واسطه گری و قیمت مناسب در دسترس مردم قرار گیرند.
همچنین در این رابطه مقرر شد: ظرف یک ماه آینده گزارش آخرین روند حل مشکل راه اندازی و توسعه بازارچه های عرضه مستقیم محصولات کشاورزی گواهی شده و استاندارد ، نحوه واگذاری غرفه ها و ساز و کار راه اندازی سورتینگ از سوی شهرداری به  کمیسیون ارائه گردد.
در پایان ؛ موضوع تعیین تکلیف شهرداری به ایجاد مدیریت واحد جهت سامان دهی، تغسیل ، تکفین و تدفین کلیه درگذشتگان اعم از فوت عادی و یا فوت ناشی از بیماری کووید ۱۹ در آرامستان بهشت احمدی مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به فراهم بودن کلیه زیر ساختها و خریداری لوازم و امکانات مورد نیاز در این آرامستان مقرر شد: فعالیت رسمی آرامستان بهشت احمدی از تیرماه سال جاری صورت پذیرد.

دفن رایگان اموات در بهشت احمدی