شیراز میزبان برگزاری نشست و کارگاه بین المللی محوطه های میراث جهانی یونسکو

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی فارس از برگزاری نشست و کارگاه بین المللی محوطه های میراث جهانی یونسکو به میزبانی شیراز خبرداد. مصیب امیری گفت: « نشست کارگاه های بین المللی محوطه های میراث جهانی یونسکو:ابعاد حقوقی با همکاری این اداره کل با وزارت میراث فرهنگی، گردشگری وصنایع دستی، پژوهشگاه میراث فرهنگی و […]

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی فارس از برگزاری نشست و کارگاه بین المللی محوطه های میراث جهانی یونسکو به میزبانی شیراز خبرداد.

مصیب امیری گفت: « نشست کارگاه های بین المللی محوطه های میراث جهانی یونسکو:ابعاد حقوقی با همکاری این اداره کل با وزارت میراث فرهنگی، گردشگری وصنایع دستی، پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگی، موسسه ایزمئو ایتالیا، دانشگاه بولونیا ایتالیا و دانشگاه شیراز برگزار           می شود.»

 امیری افزود:«هدف از برگزاری این نشست توجه به ظرفیت ها و ابعاد حقوقی کنوانسیون  حفاظت از میراث فرهنگی و طبیعی جهانی (۱۹۷۲) یونسکو و سایر اسناد حقوقی بین الملی و همچنین استفاده از قوانین داخلی کشور برای بهبود حفاظت از  میراث جهانی به عنوان میراث متشترک بشیریت است.»

 او گفت: « نشست مذکور با حضور دکتر طالبیان معاون میراث فرهنگی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کشور، دکتر عمرانی رئیس پژوهشگاه وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کشور، دکتر عنایت الله رحیمی استاندار فارس، پرفسور مارک آندره رنولد رئیس گروه حقوق هنر دانشگاه ژنو سوئیس، پرفسور آدریانو روسی رئیس موسسه ایزمئو و دیگر اساتید برجسته داخلی، در نظر دارد تا ضمن بررسی چالش ها و موانع موجود برای حفاظت از میراث جهانی به راهکارهای حقوقی مناسب برای حفاظت از این آثار رامورد توجه قرار دهد.»

 گفتنی است، استان فارس با ۴ مجموعه پرونده آثار ثبت جهانی به لحاظ تعداد و وسعت آثار ثبت جهانی، یکی از استانهای شاخص است که لزوم توجه به حفاظت بهینه این آثار باید مورد توجه مسئولان جامعه محلی قرار گیرد.