پرداخت ۲۹میلیارد ۶۰۰ میلیون ریال تسهیلات به طرح‌های گردشگری استان فارس

 مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان فارس از پرداخت ۲۹میلیارد ۶۰۰ میلیون ریال تسهیلات به طرح‌های گردشگری استان ، طی۹ماه اخیر سال جاری خبرداد.   مصیب امیری در این خصوص گفت:« درراستای تسهیل روند سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری از ابتدای سال ۹۸ تاپایان دی ماه سال جاری، تعداد ۴۴ طرح گردشگری با میزان ۶۴۴ […]

 مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان فارس از پرداخت ۲۹میلیارد ۶۰۰ میلیون ریال تسهیلات به طرح‌های گردشگری استان ، طی۹ماه اخیر سال جاری خبرداد. 

 مصیب امیری در این خصوص گفت:« درراستای تسهیل روند سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری از ابتدای سال ۹۸ تاپایان دی ماه سال جاری، تعداد ۴۴ طرح گردشگری با میزان ۶۴۴ میلیارد ۱۰۰ میلیون ریال تسهیلات مورد نیاز به بانکهای معرفی شده اند که از این تعداد، ۴ طرح  تسهیلات خود را دریافت نموده اند و ما بقی پرونده‌ها برای پرداخت در حال بررسی است.»

او با بیان اینکه مجموع تسهیلات دریافتی این ۴ طرح، میزان ۲۹میلیارد و۶۰۰ میلیون ریالاست، تصریح کرد: بی شک سرمایه گذاری در ایجاد زیر ساختهای گردشگری، زمینه ساز رونق پایدار این صنعت، اشتغال زایی و توسعه اقتصادی هستند و قطعا  رشد فرهنگی و اجتماعی وجذب حداکثری گردشگر داخلی و خارجی را به دنبال خواهد داشت.»