امحاء کوره های ذغالی غیر مجاز در اراضی جنگلی شهرستان ممسنی

هشت باب کوره ذغالی غیر مجاز در منطقه شیرین تنگ لله شهرستان ممسنی امحاء و پلمپ گردید. علیرضا مسعودی جم با اشاره به شناسایی ۸ باب کوره ذغالی غیر مجاز در اراضی ملی این منطقه گفت: متخلفان با جمع آوری چوب درختان بلوط و آتش زدن آنها اقدام به حمل و دپوی آن در ۵ […]

هشت باب کوره ذغالی غیر مجاز در منطقه شیرین تنگ لله شهرستان ممسنی امحاء و پلمپ گردید.
علیرضا مسعودی جم با اشاره به شناسایی ۸ باب کوره ذغالی غیر مجاز در اراضی ملی این منطقه گفت: متخلفان با جمع آوری چوب درختان بلوط و آتش زدن آنها اقدام به حمل و دپوی آن در ۵ نقطه متعدد در سطح اراضی جنگلی این منطقه می کردند که با تلاشهای طاقت فرسای ماموران منابع طبیعی به دام افتادند.
وی با اشاره به انجام گشتهای پی در پی ماموران یگان حفاظت منابع طبیعی در حفاظت از این عرصه ها اظهار امیدواری کرد:با برنامه ریزی انجام گرفته در نقاط جنگلی حساس و با حضور ماموران یگان حفاظت منابع طبیعی شهرستان دست متجاوزان از این عرصه کوتاه وتخلفات نیز به کمترین حد خود برسد.