اجرای رزمایش پایداری شبکه ارتباطی جهت آمادگی انتخابات ریاست جمهوری

بامداد خبر: رزمایش پایداری شبکه ارتباطی قبل از برگزاری انتخابات در مخابرات منطقه فارس با حضور مهندس ایزدی، مدیر مخابرات منطقه فارس،  نمایندگان ارتباطات و فناوری اطلاعات استان، تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منطقه جنوب، روز شنبه ۲/۰۴/۱۴۰۳ در مراکز تلفنی  ایمان،  فیاض بخش و ابوذر شیراز برگزار گردید. به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه فارس، مهندس […]

بامداد خبر: رزمایش پایداری شبکه ارتباطی قبل از برگزاری انتخابات در مخابرات منطقه فارس با حضور مهندس ایزدی، مدیر مخابرات منطقه فارس،  نمایندگان ارتباطات و فناوری اطلاعات استان، تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منطقه جنوب، روز شنبه ۲/۰۴/۱۴۰۳ در مراکز تلفنی  ایمان،  فیاض بخش و ابوذر شیراز برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه فارس، مهندس ایزدی مدیر منطقه اظهار داشت: طبق دستوالعمل های انتخاباتی تعیین شده از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات  و شرکت مخابرات ایران، رزمایش هایی جهت اطمینان از پایداری شبکه در زمان انتخابات در این هفته در سه مرکز تلفن ایمان، فیاض بخش و ابوذر برگزارمی گردد.

مدیر مخابرات منطقه فارس اظهار داشت: به طور معمول مانور ها از ساختمان مرکزی مخابرات کنترل و هدایت  می شود اما با توجه به اهمیت موضوع تصمیم گرفته شد این مانور در مرکز تلفن ایمان اجرا شود.

مدیر مخابرات منطقه فارس بیان داشت: این رزمایش پایداری در حوزه همراه اول در دو شاخه پاور  و بررسی جایگزینی دیزل در زمان قطع برق شبکه و  همچنین پشتیبانی (protection)  اجرا می شود،

وی افزود: اهداف این رزمایش اطمینان از کارکرد صحیح زیرساخت های ارتباطی، شناسایی آسیب پذیری ها و گلوگاه ها، تمرین نیروهای فنی و افزایش آمادگی در مقابل حوادث احتمالی و افزایش هماهنگی بین بخشی می باشد.

در پایان کارشناسان مخابرات منطقه فارس، تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و ارتباطات و فناوری اطلاعات ضمن حضور در  سه مرکز  ایمان، شهید فیاض بخش و ابوذر رزمایش پایداری شبکه ارتباطات با قطع برق و جایگزینی سریع پاور های موجود را مورد تست و ارزیابی قرار داده و رزمایش به صورت میدانی اجرا شد.