بررسی موضوعات آب و فاضلاب استان فارس در جلسه مدیر عامل شرکت مهندسی آبفا کشور و استاندار فارس

بامداد خبر: مدیر عامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور که به منظور بازدید از وضعیت آبرسانی شهرستان های کازرون و کوهچنار به استان فارس سفر کرده بود در جلسه ای با استاندار فارس، مسائل و مشکلات منابع آب و آبرسانی به مردم استان را بررسی کرد. یه گزارش پایگاه خبری تحلیلی بامداد خبر، هاشم […]

بامداد خبر: مدیر عامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور که به منظور بازدید از وضعیت آبرسانی شهرستان های کازرون و کوهچنار به استان فارس سفر کرده بود در جلسه ای با استاندار فارس، مسائل و مشکلات منابع آب و آبرسانی به مردم استان را بررسی کرد.
یه گزارش پایگاه خبری تحلیلی بامداد خبر، هاشم امینی در این دیدار به بررسی آخرین وضعیت منابع آب شهرستان ها، چگونگی آبرسانی به مردم استان و نیازهای حوزه ی تأمین آب در حوزه ی شرب پرداخت.
مدیر عامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور در این نشست ضمن قدردانی از همکاری مستمر و موثر استاندار فارس در مسائل مربوط به تأمین آب مردم استان پهناور فارس، وضعیت آبرسانی به شهر ها و روستاها را مثبت ارزیابی کرد و خواستار ادامه ی روند ارائه ی خدمات مطلوب آب و فاضلاب به مردم و ارتقاء سطح خدمات شد.
گفتنی است در این نشست، تصمیمات راهبردی و خوبی جهت ارتقاء سطح کمی و کیفی صنعت آب و فاضلاب استان فارس اتخاذ گردید.