اطلاعیه برپایی میز خدمت در شهرستان خنج

بامداد خبر: به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه فارس، به اطلاع شهروندان گرامی ساکن شهرستان خنج می رساند میزخدمت اداره مخابرات روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ در اداره مخابرات این شهرستان با حضور رئیس اداره مخابرات خنج برپا و پاسخگوی مسائل و مشکلات مخابراتی مردم شریف می باشد.

بامداد خبر: به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه فارس، به اطلاع شهروندان گرامی ساکن شهرستان خنج می رساند میزخدمت اداره مخابرات روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ در اداره مخابرات این شهرستان با حضور رئیس اداره مخابرات خنج برپا و پاسخگوی مسائل و مشکلات مخابراتی مردم شریف می باشد.