چگونه پشت خطی تلفن (ثابت و همراه) خود را فعال کنیم

بامداد خبر: کد دستوری #۴۳* برای فعال کردن پشت خطی تلفن ثابت است. این کد به طور پیش فرض برای همه تلفن های ثابت  انجام شده است  و پس از شماره گیری سرویس پشت خطی فعال می شود و برای قطع آن نیز شماره گیری همین کد کافی است. در تلفن همراه نیز برای فعال […]

بامداد خبر: کد دستوری #۴۳* برای فعال کردن پشت خطی تلفن ثابت است.

این کد به طور پیش فرض برای همه تلفن های ثابت  انجام شده است  و پس از شماره گیری سرویس پشت خطی فعال می شود و برای قطع آن نیز شماره گیری همین کد کافی است.

در تلفن همراه نیز برای فعال کردن پشت خطی  شماره گیری کد دستوری #۴۳* را از طریق گوشی تلفن همراه کافی است تا شما  را از این سرویس بهرمند سازد. / مخابرات منطقه فارس