اقدامات لازم که باید بعد از سرقت گوشی انجام دهیم

بامداد خبر: یکی از بدترین اتفاقاتی که برای هر شخص ممکن هست اتفاق افتاده باشد سرقت گوشی تلفن همراه است. چه در سفر، چه در خانه، بعد از سرقت گوشی یک سری اقدامات لازم است که انجام شود، در مرحله اول باید به نزدیک ترین دفتر پیشخوان دولت مراجعه و سیم خود را تعویض نمایید. […]

بامداد خبر: یکی از بدترین اتفاقاتی که برای هر شخص ممکن هست اتفاق افتاده باشد سرقت گوشی تلفن همراه است. چه در سفر، چه در خانه، بعد از سرقت گوشی یک سری اقدامات لازم است که انجام شود، در مرحله اول باید به نزدیک ترین دفتر پیشخوان دولت مراجعه و سیم خود را تعویض نمایید.

در مرحله بعد می بایست به سامانه همیاب به آدرس https://hamyab24.ir مراجعه و ثبت نام نمایید و از پاسخ مثبت دریافتی از سامانه همیاب ۲۴ که به صورت پیامکی ارسال می گردد پرینت گرفته و به دادستان تحویل داده و از طریق اپراتور مربوطه پیگیری نمایید. / مخابرات منطقه فارس