اطلاعیه برپایی میز خدمت در شهرستان بوانات روستای کوپان

بامداد خبر: به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه فارس، به اطلاع شهروندان گرامی ساکن روستای کوپان از توابع شهرستان بوانات می رساند میزخدمت اداره مخابرات روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۲ همراه با اقامه نماز مغرب و عشاء در مسجد ابوالفضل این روستا با حضور رئیس اداره مخابرات این شهرستان برپا و پاسخگوی مسائل و مشکلات […]

بامداد خبر: به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه فارس، به اطلاع شهروندان گرامی ساکن روستای کوپان از توابع شهرستان بوانات می رساند میزخدمت اداره مخابرات روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۲ همراه با اقامه نماز مغرب و عشاء در مسجد ابوالفضل این روستا با حضور رئیس اداره مخابرات این شهرستان برپا و پاسخگوی مسائل و مشکلات مخابراتی مردم شریف می باشد.