درگاه های پرداخت غیر حضوری تلفن ثابت را بشناسیم

بامداد خبر: در زمانی که تلفن ثابت یا اینترنت شما به علت بدهی قطع می شود، بهترین و سریع ترین درگاه ها برای پرداخت صورتحساب و وصل تلفن یا اینترنت سامانه های مستقیم مخابرات هستند. سامانه تلفنی ۲۰۰۰ که در دسترس ترین و آسان ترین راه پرداخت صورت حساب معرفی می شود و استفاده از […]

بامداد خبر: در زمانی که تلفن ثابت یا اینترنت شما به علت بدهی قطع می شود، بهترین و سریع ترین درگاه ها برای پرداخت صورتحساب و وصل تلفن یا اینترنت سامانه های مستقیم مخابرات هستند.

سامانه تلفنی ۲۰۰۰ که در دسترس ترین و آسان ترین راه پرداخت صورت حساب معرفی می شود و استفاده از این سامانه در زمان قطعی و وصل آنی از امتیازات ویژه این روش است.

شماره گیری کد دستوری #۲۰۲۰* و استفاده از تلفن همراه در زمان هایی که به تلفن ثابت دسترسی ندارید روش مطمئن و در دسترسی برای پرداخت صورت حساب می باشد.

سایت شرکت مخابرات ایران به آدرس www.tci.ir، استفاده از اپلیکیشن “مخابرات من”، شماره گیری کد دستوری #۵*۳*۷۸۰* و همچنین کد دستوری #۴*۲*۱* از دیگر روش های مطمئن و سریع پرداخت صورت حساب تلفن ثابت می باشد.