سامانه ۲۰۲۰ راکامل تر بشناسیم

بامداد خبر:  کد دستوری #۲۰۲۰* درگاهی کامل برای ارائه خدمات غیر حضوری مخابرات است. به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه فارس، کد دستوری #۲۰۲۰* شرکت مخابرات ایران یک سامانه کامل است که پاسخگوی نیازهای مشترکین تلفن ثابت و اینترنت است. از مزایای اصلی این سامانه این است که مشترکین را از مراجعه حضوی به مراکز […]

بامداد خبر:  کد دستوری #۲۰۲۰* درگاهی کامل برای ارائه خدمات غیر حضوری مخابرات است.

به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه فارس، کد دستوری #۲۰۲۰* شرکت مخابرات ایران یک سامانه کامل است که پاسخگوی نیازهای مشترکین تلفن ثابت و اینترنت است.

از مزایای اصلی این سامانه این است که مشترکین را از مراجعه حضوی به مراکز پاسخگویی و دفاتر پیشخوان بی نیاز ساخته است.

از جله خدماتی که با این سامانه ارائه می گردد می توان به پیش ثبت نام تلفن ثابت و پیگیری ثبت نام، ثبت خرابی و پیگیری آن، خدمات حوزه اینترنت پر سرعت شرکت مخابرات ایران نظیر ثبت نام، تمدید قرارداد، خرید ترافیک ، مانده اعتبار و تغییر رمز پنل ( ADSL..TCI) اشاره نمود.

ثبت شماره تلفن همراه جهت دریافت پیامک هزینه کارکرد تلفن ثابت نیز از دیگر خدمات ارزشمندی است که توسط این کد دستوری به مشترکین تلفن ثابت ارائه می گردد.

برای پرداخت صورتحساب تلفن ثابت در کنار سامانه ۲۰۰۰ کد دستوری #۲۰۲۰* با قابلیت وصل آنی تلفن ثابت از دیگر مزایای این سامانه همیشه در دسترس می باشد.