بررسی مشکلات ارتباطی شهرستان سروستان با حضور نماینده مردم شریف شهرستان درمجلس شورای اسلامی

بامداد خبر: مشکلات ارتباطی  با بازدید میدانی از توابع شهرستان سروستان با حضور مسئولین شهرستان طی دو روز پیاپی بررسی شد. به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه فارس، مهندس فتحی رئیس اداره مخابرات شهرستان سروستان همراه با  دکتر غلامرضا توکل نماینده مردم شریف شهرستان در مجلس شورای اسلامی ضمن بازدید میدانی از توابع این شهرستان […]

بامداد خبر: مشکلات ارتباطی  با بازدید میدانی از توابع شهرستان سروستان با حضور مسئولین شهرستان طی دو روز پیاپی بررسی شد.

به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه فارس، مهندس فتحی رئیس اداره مخابرات شهرستان سروستان همراه با  دکتر غلامرضا توکل نماینده مردم شریف شهرستان در مجلس شورای اسلامی ضمن بازدید میدانی از توابع این شهرستان (علاء الدوله، کوهنجان، مهارلو کهنه، سرو نخودی و امام زاده محمد) مشکلات ارتباطی را مورد بررسی قرار دادند.

بر اساس این گزارش، مشکلات ارتباطی شهرستان شناسایی و  موارد مورد نیاز جهت بررسی بیشتر به مخابرات منطقه فارس ارسال گردید.