معرفی آسانترین روشهای پرداخت صورتحساب تلفن ثابت

بامداد خبر: سامانه ۲۰۰۰، کد USSD دستوری با شماره #۲۰۲۰* و سایت مخابرات منطقه فارس به آدرس FARS.TCI.IR آسانترین روش های پرداخت صورتحساب تلفن ثابت هستند. به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه فارس، با حذف قبض کاغذی تلفن ثابت در سال ۱۳۹۶، سامانه رایگان ۲۰۰۰ جهت پرداخت صورتحساب در دسترس مردم شریف استان قرار گرفت، […]

بامداد خبر: سامانه ۲۰۰۰، کد USSD دستوری با شماره #۲۰۲۰* و سایت مخابرات منطقه فارس به آدرس FARS.TCI.IR آسانترین روش های پرداخت صورتحساب تلفن ثابت هستند.

به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه فارس، با حذف قبض کاغذی تلفن ثابت در سال ۱۳۹۶، سامانه رایگان ۲۰۰۰ جهت پرداخت صورتحساب در دسترس مردم شریف استان قرار گرفت، این سامانه با قابلیت پرداخت حتی در زمان قطع بدهی و وصل آنی تلفن از بهترین و آسانترین روش های پرداخت به شمارمی آید.

شرکت مخابرات ایران با تعریف کد USSD با شماره #۲۰۲۰* امکان پرداخت صورتحساب تلفن ثابت از طریق تلفن همراه را فراهم نموده است و تمام مشتریان تلفن ثابت در سراسر استان می توانند با استفاده از این کد دستوری خدمات مربوط به ثبت خرابی تلفن ثابت و  پرداخت قبض تلفن ثابت را انجام دهند.

روش دیگر راه پرداخت آسان صورتحساب تلفن ثابت، سایت مخابرات منطقه فارس به آدرس FARS.TCI.IR می باشد.