فراخوان نشریه تخصصی کانون سراسری انجمن‌های صنفی تولیدکنندگان بتن آماده و قطعات بتنی کشور

  بامداد خبر : مهندس علی صادقی رئیس هیات مدیره کانون سراسری انجمن‌های صنفی تولیدکنندگان بتن آماده و قطعات بتنی کشور و عضو هیات مدیره انجمن صنفی بتن آماده استان فارس به خبرنگار  پایگاه خبری بامداد خبر گفت : بخش نشریه تخصصی کانون سراسری انجمن‌های صنفی تولیدکنندگان بتن آماده و قطعات بتنی کشور طی انتشار […]

 

بامداد خبر : مهندس علی صادقی رئیس هیات مدیره کانون سراسری انجمن‌های صنفی تولیدکنندگان بتن آماده و قطعات بتنی کشور و عضو هیات مدیره انجمن صنفی بتن آماده استان فارس به خبرنگار  پایگاه خبری بامداد خبر گفت :

بخش نشریه تخصصی کانون سراسری انجمن‌های صنفی تولیدکنندگان بتن آماده و قطعات بتنی کشور طی انتشار پوستری از کلیه پژوهشگران و واحد های تولیدی و خدماتی مربوطه دعوت به عمل آورده که مقالات یا آگهی های تخصصی خود را در قالب محور های ذیل به این کانون ارسال نمایند.

  • بتن آماده
  • سنگدانه
  • افزودنی های بتن
  • سیمان
  • ماشین آلات تولید
  • حمل و پماژ

سایت و شماره تماس های مربوطه جهت هماهنگی:

۰۲۱۶۶۲۶۱۳۶۱

۰۹۱۲۵۳۴۴۰۲۶

۰۹۳۹۲۱۱۹۰۱۶

۰۹۱۲۲۸۸۸۶۵۱

www.nrmcci.com

Instagram:nrmcci