قصه ای پر غصه از کشاورزان بالا دست سد ملاصدرا در بخش سده شهرستان اقلید فارس

درخواست های معقول به همراه راهکار عملیاتی راه حل پایان یک دلخوری هجده ساله

بامداد خبر: جهش تولید با مشارکت مردم شعار زیبا و با مفهومی که باید چراغ راه مسوولین کشور باشد تا طبق فرمایش رهبر انقلاب ، انقلابی در تولید شکل گیرد. گندم زارهایی تشنه ، چشمه سارات به زیر آب رفته و کشاورزانی که دست در بغل به آینده مبهمی می نگرند که بی مدیریتی در […]

بامداد خبر: جهش تولید با مشارکت مردم شعار زیبا و با مفهومی که باید چراغ راه مسوولین کشور باشد تا طبق فرمایش رهبر انقلاب ، انقلابی در تولید شکل گیرد.
گندم زارهایی تشنه ، چشمه سارات به زیر آب رفته و کشاورزانی که دست در بغل به آینده مبهمی می نگرند که بی مدیریتی در سازمان های متولی برایشان رقم زده است.
سد ملاصدرا در سال ۸۶ با حجم مخزن ۴۴۰ میلیون متر مکعب آبگیری می شود ، رئیس جمهور وقت با توجه به ضرر و زیان وارد شده به بخش کشاورزی  ۳۰ میلیون متر مکعب حق آبه برای کشاورزان بالا دست سد در نظر گرفته و در هیات دولت تصویب میگردد.
 در آن زمان و بقول کشاورزان بخش سده خسارت ناشی از آبگیری زمین ها در بستر دریاچه سد ملاصدرا با سو مدیریت ، به درستی و به حق پرداخت نمی گردد ، مشکلات اداری پیش رو و عدم تخصیص حق آبه کشاورزان عاملی می شود تا عده ای از جوانان ، از این سرزمین زر خیر کوچ کرده و حاشیه نشین شهرهای بزرگ کشور گردند.
عده ای دیگر از کشاورزان که زمین آبا و اجدادی شان با آب چشمه ها و قنوات چند صد ساله مشروب می گردید و حال به زیر آب دریاچه سد رفته است با توجه به آن ۳۰ میلیون متر مکعب حق آبه ای که رییس جمهور وقت برایشان در نظر گرفته و حق شربی که در اسناد اصلاحات ارضی قید گردیده ، اقدام به نصب ‌و  راه اندازی موتور پمپ های برداشت آب و انتقال آن به سایر زمین های خود می کنند تا رزق خود را از دل خاک در آورده و لقمه نانی برای خود مهیا کنند.
 ناگهان سازمان های متولی که هنوز و پس از حدود دو دهه از آبگیری سد ، خسارت حدود هفتاد درصد از کشاورزان را پرداخت نکرده اند ، برعلیه ایشان اقدام و آنان را متهم به برداشت غیر مجاز آب می نمایند.
کشاورزان می گویند سازمان آب می خواهد حقی که رئیس جمهور وقت در سال ۸۶ به عنوان نماینده حاکمیت اسلامی به آنان داده است را بگیرد.
ایشان معتقدند سازمان های متولی امر من جمله سازمان آب و وزارت نیرو با سو مدیریت به جای مدیریت برداشت آب، سعی در جلوگیری کلی از آن دارند.
فی الحال و با توجه به موارد ذکر شده می طلبد مسئولین کشوری و استانی در صدد رفع موانع تولید برای کشاورزان زحمت کشی باشند که با تولیدات خود امنیت غذایی کشور را تامین می کنند.
 کلیک کنید : مطالبه مردم بخش سده در خصوص مستثنیات حریم سد ملاصدرا
به قلم :محسن یوسفی