برگزاری مانور دفاع از مقر در شرکت آبفا فارس همزمان با سراسر کشور

بامداد خبر:همزمان با سراسر کشور مانور دفاع از مقر توسط دفتر حراست و امور محرمانه ی شرکت آبفا فارس با رمز یا فاطمه الزهرا (س) برگزار شد. به گزارش روابط عمومی شرکت آبفا استان فارس، همزمان و هماهنگ با دفاتر حراست شرکت های آب و فاضلاب سراسر کشور، مانور دفاع از مقر در فصل پاییز […]

بامداد خبر:همزمان با سراسر کشور مانور دفاع از مقر توسط دفتر حراست و امور محرمانه ی شرکت آبفا فارس با رمز یا فاطمه الزهرا (س) برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آبفا استان فارس، همزمان و هماهنگ با دفاتر حراست شرکت های آب و فاضلاب سراسر کشور، مانور دفاع از مقر در فصل پاییز و مصادف با هفته بسیج و ایام سوگواری فاطمیه (س)، در ۴ حوزه ی حفاظت فیزیکی، حفاظت پرسنلی، حفاظت از اسناد و آی تی با دستور و حضور محمدعلی قلندری قائم مقام ،تعدادی از معاونین ، مدیر و کارشناسان دفتر حراست شرکت آبفا استان فارس در محل تصفیه خانه فاضلاب شهر مرودشت و بصورت ارتباط برخط با شرکت مهندسی آبفا کشور و مدیران امور تابعه و با رمز مقدس یا فاطمه الزهرا (س) در سراسر استان فارس برگزار شد. طی این تمرین ، چندین سناریوی امنیتی و حفاظتی در قالب فازهای مقدماتی و عملیاتی طراحی و به اجرا گذاشته شد و سطح آمادگی و هوشیاری سیستم های حراست شرکت آبفا فارس مورد ارزیابی قرار گرفت. در این مانور اهداف مورد انتظار محقق و نقاط ضعف و قوت سیستم شناسایی گردید.