چوبینی معاون فرهنگی شهردار شیراز ؛

از ظرفیت بزرگ فرهنگی تاریخی شیراز استفاده مناسبی نشده

بامداد خبر:محمد علی چوبینی معاون شهردار و رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری شیراز در پاسخ به سوال خبر نگار نیم نگاه در خصوص آخرین دستاورد ها و اقدامات متقابل جهت بهره مندی از مزایای خواهر خواندگی با دیگر شهرهای  خواهر خوانده شیراز گفت: واقعیت این است که ان اتفاقی که باید می افتاده […]

بامداد خبر:محمد علی چوبینی معاون شهردار و رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری شیراز در پاسخ به سوال خبر نگار نیم نگاه در خصوص آخرین دستاورد ها و اقدامات متقابل جهت بهره مندی از مزایای خواهر خواندگی با دیگر شهرهای  خواهر خوانده شیراز گفت: واقعیت این است که ان اتفاقی که باید می افتاده رخ نداده است .

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی بامداد خبر، وی یاد آور شد که در بحث خواهر خواندگی بخشی از کار در حوزه اختیارات  حوزه بین الملل شهرداری تعریف می شود اما  در بخش فرهنگی و دستاورد های  فرهنگی خواهر خواندگی ،  واقعیت این است که ان اتفاقی که باید می افتاده رخ نداده است . وی گفت : ما دو کار را در دستور قرار داده ایم  که مورد اول  کار پر ریسکی می تواند برای ما باشد ، برگزاری هفته های فرهنگی دو شهر در شهر های همدیگر است.

رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری شیراز در این زمینه گفت برای اجرایی شدن این مورد در بنا داریم در موزه شهر که قرار است در ساختمان قدیم شهرداری راه اندازی شود فضاهایی را به شهر های خواهر خوانده شیراز  اختصاص دهیم  و ما نیز در ان شهر ها فضایی برای معرفی شهر شیراز در اختیار بگیریم.

وی گفت : هر چند بدون اغراق باید گفت شیراز یک جهان شهر است و حتی آنهایی که ممکن است ایران را نشناسند شیراز را می شناسند . معاون شهردار شیراز یادآور شد که شیرازیک ظرفیت بزرگ فرهنگی و تاریخی دارد و به صورت دایم از شهر های تاریخی فرهنگی دنیا  پیام همکاری داریم که نشان دهنده جایگاه بزرگ شیراز نزد دیگر ملل دارد . در حقیقت باید گفت از ظرفیت بزرگ فرهنگی تاریخی شیراز استفاده مناسبی نشده که باید این مهم محقق شود.