نشست تخصصی برگزاری همایش آشنایی با ظرفیت های اقتصادی عضویت ایران در گروه بریکس

بامداد خبر:نخستین نشست تخصصی برگزاری همایش آشنایی با ظرفیت های اقتصادی عضویت ایران در گروه بریکس و تاثیر آن بر توسعه منطقه ای تشکیل شد به گزارش  پایگاه خبری تحلیلی بامداد خبر، پیرو اعلام معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور مبنی بر موافقت با برگزاری همایشی تحت عنوان “آشنایی با ظرفیت […]

بامداد خبر:نخستین نشست تخصصی برگزاری همایش آشنایی با ظرفیت های اقتصادی عضویت ایران در گروه بریکس و تاثیر آن بر توسعه منطقه ای تشکیل شد
به گزارش  پایگاه خبری تحلیلی بامداد خبر، پیرو اعلام معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور مبنی بر موافقت با برگزاری همایشی تحت عنوان “آشنایی با ظرفیت های اقتصادی عضویت ایران در گروه بریکس و تاثیر آن بر توسعه منطقه ای” در مرکز استان فارس، نخستین جلسه کمیته تخصصی همایش مزبور با حضور دستگاه های اجرایی و بخش خصوصی مرتبط با محوریت دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس تشکیل گردید.

مرتضی شریفی؛ مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس اظهار کرد: در این جلسه برنامه ریزی، تقسیم وظایف و حوزه مسیولیت ها انجام شده و در این راستا دبیرخانه همایش در استان تشکیل خواهد گردید و کمیته علمی همایش به عنوان مهم ترین و اصلی ترین کمیته دبیرخانه، به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان فارس واگذار گردید.

دبیر همایش اضافه کرد: بر وفق نظر اعضاو براساس برنامه ریزی های صورت گرفته همایش مزبور در هفته اول آذرماه سال جاری با حضور مقامات ملی و استانداری های همجوار در شهر شیراز برگزار خواهد گردید. وی افزود: با توجه به آنکه همایش مذکور از نگاه وزارت محترم کشور همایشی ملی تلقی می گردد، تمامی دستگاه های اجرایی موظف به هماهنگی با وزارتخانه متبوع خود جهت حضور مقامات ملی در همایش فوق بوده و بخش خصوصی عضو دبیرخانه (اتاق بازرگانی، اتاق تعاون و اتاق اصناف) نیز ملزم به انجام هماهنگی های لازم با اتاق های موصوف در سطح ملی می باشند.
مرتضی شریفی تبیین کرد: امیدواریم با همکاری دستگاه های اجرایی و بخش خصوصی ذیربط، علاوه بر برگزاری مطلوب همایش به ویژه از لحاظ کیفی، بتوانیم توانمندی ها و ظرفیت های استان در بخش های مختلف را به نمایش بگذاریم به نحوی که با توجه به حضور مقامات ملی، دستاوردهای خوبی را برای استان به دنبال داشته باشد.
گفتنی است؛ پیوستن ایران به گروه بریکس که یکی از دستاوردهای مهم دولت محترم سیزدهم محسوب می گردد، نقش بسیار موثری در آینده اقتصاد ایران ایفا خواهد نمود چرا که این گروه به عنوان اقتصادی نوظهور با دارا بودن قریب نیمی از جمعیت جهان و حدود ۲۸ درصد از ظرفیت اقتصاد جهان، پتانسیل بالایی برای تاثیرگذاری بر اقتصاد جهانی دارد و از سویی به دلیل آنکه یکی از رویکردهای اصلی اعضای بریکس، نقش حمایتی در برابر کشورهای در حال توسعه با هدف برقراری عدالت اقتصادی می باشد، بدون تردید فشارهای آمریکا علیه ایران را بی اثر خواهد نمود.
گفتنی است مرتضی شریفی طی حکمی از سوی استاندار فارس به عنوان دبیر نشست مذکور تعیین گردید .