رئیس سازمان عمران شهرداری شیراز خبر داد:

بهسازی روزانه ۴ هزار متر مربع از خرابی آسفالت سطح شهر 

بامداد خبر:رئیس سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری شیراز گفت: با توجه به نزدیک شدن به عید نوروز، با نظارت معاونت فنی و عمرانی شهرداری شیراز، عملیات تراش و ترمیم آسفالت معابر ورودی شهر در دستور کار قرار گرفت که پس از اتمام آن بهسازی آسفالت معابر گردشگری و سایر معابر اجرایی خواهد شد. […]

بامداد خبر:رئیس سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری شیراز گفت: با توجه به نزدیک شدن به عید نوروز، با نظارت معاونت فنی و عمرانی شهرداری شیراز، عملیات تراش و ترمیم آسفالت معابر ورودی شهر در دستور کار قرار گرفت که پس از اتمام آن بهسازی آسفالت معابر گردشگری و سایر معابر اجرایی خواهد شد.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی بامداد خبر، مهندس محسن نعمت اللهی افزود: این عملیات توسط ٢ اکیپ پخش آسفالت سازمان عمران  در بلوار های خلیج فارس (شرق شیراز)  و دکتر حسابی (غرب شیراز) در حال اجراست.
او ادامه داد : هر کدام از این اکیپ ها روزانه ٢ هزار مترمربع تراش و ترمیم آسفالت اجرا می کنند.
وی در پایان با اشاره به اجرای عملیات آسفالت در معابر اصلی سطح شهر خاطرنشان کرد: به منظور کاهش ترافیک مسیر، سازمان عمران این عملیات را در شیفت شب اجرا می کند.