در صورت همکاری ارگانها ، شهردار منطقه دو قول داد؛

“هیچ کوچه ای با مشکل اسفالت و زیر سازی در منطقه نخواهیم داشت”

بامداد خبر، محمد تولایی شهردار منطقه دو شهرداری شیراز در نشست خبری با اصحاب رسانه با ذکر این که امسال ۱۲۰ درصد تحقق بودجه داشته ایم از استقبال سرمایه گذاران  نسبت به سرمایه گذاری در منطقه ۲شهرداری خبرداد و افزود این موضوع ما را در پیش برد  اهداف ترسیم شده درمدیریت شهری یاری رسانده است. […]

بامداد خبر، محمد تولایی شهردار منطقه دو شهرداری شیراز در نشست خبری با اصحاب رسانه با ذکر این که امسال ۱۲۰ درصد تحقق بودجه داشته ایم از استقبال سرمایه گذاران  نسبت به سرمایه گذاری در منطقه ۲شهرداری خبرداد و افزود این موضوع ما را در پیش برد  اهداف ترسیم شده درمدیریت شهری یاری رسانده است.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی بامداد خبر، وی عملکر شهرداری منطقه ۲ شهرداری شیراز را با ۵۱ قرارداد منعقد شده و ۳۱ قرارداد در مرحله طی مراحل اداری مناسب ارزیابی کرد و گفت،امسال ۸۵ درصد تحقق بودحه جاری و ۵۰ درصد بودجه عمرانی داشته ایم که تا خرداد به ۱۰۰ درصد خواهد رسید.
وی دسته بندی و شناسایی ارگانهای بدهکار خبر داد و گفت: در مرخله اول ۶ هزار میلیارد تومان  بدهکاری این ارگانها شناسایی وتایید شده تا شهر بتواند به وصول  این درآمد ها نزدیک شود.
تولایی یکی از مشکلات منطقه  دو را جدول گذاری، کانیوا گذاری و درزگیری مسیر ها برشمرد و گفت ، اتفاق بزرگی رارقم زدیم و ۵۷۸۵۰ متر اسفالت ریزی انجام  شده و ۳۷۴۲۰ متر مربع زیرسازی  را با موفقیت انجام داده ایم و ۱۶۸ متر جدول گذاری و ۲۵۰۰۰ متر درزگیری انجام  شده و این قول را می دهیم درصورتی که دستگاههای اجرایی کار خود را به اتمام برسانند هیچ کوچه با مشکل اسفالت و زیر سازی در منطقه نحواهیم داشت.
شهردار منطقه دو شهرداری شیراز  با عنوان این موضوع که از میان ۵۵ پروژه با حدود۵۵ میلیارد تومان در حوزه عمرانی در دست اجراست و بدون در نظر گرفتن بحث تملک ، ما در این پروژه ها سعی کرده ایم تا  همه معابر دارای مسیرهای رفت و برگشت،  مسیر دسترسی نابینایان ، مسیرهای دوچرخه و میدانگاههای شهری و فضاهای شاد و مفرح  وانواع خدمات تفریحی شهری باشند که این امر درجهت کاهش فاصله طبقاتی شهری و عدم حرکت شهروندان جهت استفاده از امکانات شمال و شمال غرب خواهد بود.
تولایی در بخش دیگری از سخانش  با ذکر این که جلوه بصیری  بسیاری از مسیر های منطقه فصای نا زیبا یی بوده که در فاز اول ۶۰ هزار متر دیواره سازی داشته ایم و۶۰ هزار متر دوم در حال تجهیز کارگاه است که در ادامه انجام خواهد شد وی گفت تکمیل دیواره سازی ها باعث ایجاد افزایش کیفیت ملموس در سطح زیبایی چشم انداز منطقه خواهد شد.
وی با ذکر این که در سال  ۱۴۰۲بلوار رازی بعنوان خبابان الگو تعریف شده است ازتعریف ۱۶کلان پروژهخبر داد و بهسازی و مناسب سازی خیابانها و کنترل هدایت اب های سطحی را از اهم پروژههای این منطقه بر شمرد.

اجرای فرایند مطالعات بنای آبش خاتون در راستای ایجاد یک مسیر ارزشمند تاریخی
وی همچنین در بخش گردشگری از اجرای فرایند مطالعات بنای آبش خاتون در راستای ایجاد یک مسیر ارزشمند تاریخی خبر داد و گفت ، با حیای این پروژه فرهنگی گردشگری که از زنان حاکم  در فارس قدیم  بوده  تکریم جایگاه زنان ایرانی را در دستور کار داریم.
وی همچنین از پایان پروژه شاه داعی الله در سال اینده و افتتاح آن خبر داد و گفت، پروژه آبش خاتون در سال ۱۴۰۲ شروع ولی به دلیل اهمیت و نوع پروزه در سال ۱۴۰۳ به اتمام خواهید رسید.

تکریم شهروندان در اولویت است