تولید بالغ بر۱۳ هزارتن انواع محصولات شیلاتی در فارس

بامداد خبر:مدیر شیلات و امور آبزیان سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت: در سال جاری ۱۳ هزار و ۶۳۸ تن انواع آبزیان در این استان تولید شده است که نسبت به سال گذشته افزایش قریب به ۱۰ درصدی دارد. به گزارش پایگاه خبری تحلیلی بامداد خبر، علی فلاحی تصریح کرد: این میزان از تولید شامل […]

بامداد خبر:مدیر شیلات و امور آبزیان سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت: در سال جاری ۱۳ هزار و ۶۳۸ تن انواع آبزیان در این استان تولید شده است که نسبت به سال گذشته افزایش قریب به ۱۰ درصدی دارد.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی بامداد خبر، علی فلاحی تصریح کرد: این میزان از تولید شامل ۱۱ هزار و ۱۹۷ تن ماهیان سردآبی، ۱۵۹۹ تن ماهیان گرمابی، ۱۹۱تن ماهیان خاویاری و ۷۶۳ کیلوگرم خاویار بوده است.
وی با اشاره به اینکه ۶۵۱ تن ماهی نیز از ذخائر آبزیان در منابع آب های طبیعی و نیمه طبیعی استان فارس صید شده است، اظهار کرد: در سال جاری ۱۶ میلیون و ۳۵۰ هزار قطعه ماهیان زینتی نیز تکثیر و پرورش یافته است.
فعالیت بیش از ۱۵۰۰ استخر دو منظوره در فارس
مدیر شیلات و امور آبزیان سازمان جهاد کشاورزی استان فارس بیان کرد: با توجه به شرایط مناسب اقلیمی استان فارس و استفاده بهینه از آب کشاورزی، ۱۵۵۷ استخر ذخیره ماهی در ۳۷ شهرستان این استان احداث و راه اندازی شده است.
فلاحی با اشاره به اینکه شهرستان قیروکارزین با ۴۲۹ واحد استخر ذخیره آب کشاورزی، بیشترین استخر پرورش ماهی را در بین شهرستان های استان فارس دارد،گفت: شهرستان های جهرم، داراب و مرودشت نیز از بیشترین استخر ذخیره آب کشاورزی برخوردارند.
مدیر شیلات و امور آبزیان سازمان جهاد کشاورزی استان فارس تاکید کرد: این مدیریت در سال جاری با همکاری سرمایه گذاران این بخش، همچنین همت و توان کارشناسان شاغل در این مدیریت نسبت به اهداف تعیین شده تولید آبزیان از عملکرد مناسبی برخوردار شده است.