طرح جدید بانک قرض الحسنه مهر ايران رونمایی شد؛

” ۲ فرصت با یک انتخاب”

بامداد خبر: مشتری گرامی بانک قرض الحسنه مهر ایران؛ با انتخاب حساب وکالتی این بانک جهت ثبت نام برای خرید خودرو از شرکت سایپا، ایران خودرو و بورس کالا، از امتیاز وام قرض الحسنه نیز بهره مند شوید. لینک حساب وکالتی بانک قرض الحسنه مهر ایران: درگاه انتخاب حساب وکالتی بانک مهر ایران

بامداد خبر: مشتری گرامی بانک قرض الحسنه مهر ایران؛
با انتخاب حساب وکالتی این بانک جهت ثبت نام برای خرید خودرو از شرکت سایپا، ایران خودرو و بورس کالا، از امتیاز وام قرض الحسنه نیز بهره مند شوید.
لینک حساب وکالتی بانک قرض الحسنه مهر ایران: درگاه انتخاب حساب وکالتی بانک مهر ایران