برگزاری کلاس آموزشی مدیریت زمستانه تاکستان ها

بامداد خبر:مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کوار گفت: با هدف ارتقاء سطح آگاهی باغداران کلاس آموزشی یک روزه با عنوان مدیریت زمستانه تاکستانها با حضور جمع کثیری از انگور کاران شهرستان در محل مدیریت جهاد کشاورزی کوار برگزار گردید . به گزارش پایگاه خبری تحلیلی بامداد خبر، عبدالرسول جوکار عنوان کرد، در این کلاس آموزشی اهم […]

بامداد خبر:مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کوار گفت: با هدف ارتقاء سطح آگاهی باغداران کلاس آموزشی یک روزه با عنوان مدیریت زمستانه تاکستانها با حضور جمع کثیری از انگور کاران شهرستان در محل مدیریت جهاد کشاورزی کوار برگزار گردید .
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی بامداد خبر، عبدالرسول جوکار عنوان کرد، در این کلاس آموزشی اهم مطالب ارائه شده شامل مدیریت سرمازدگی، نحوه هرس و تغذیه زمستانه باغات توسط دکتر کاووسی محقق برجسته انگور مرکز تحقیقات استان فارس ارائه گردید .
وی افزود: این دوره با استقبال خوب انگور کاران شهرستان همراه بود، که مباحث مختلف مدیریت باغات انگور مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.
در سال جاری توسط واحد ترویج شهرستان ۴۲ دوره با موضوعات مختلف و ۶۲۹ نفر روز برگزار گردیده است.