کاشت ۵۰۰۰ هکتار آپونتیا در فارس دنبال می شود

بامداد خبر: رئیس گروه محیط زیست و سلامت غذای سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت: برنامه داریم کاشت ۵۰۰۰ هزار هکتار کاکتوس آپونتیا را در سطح اراضی مستعد این استان کلید بزنیم از این رو مقدمات آن در دست اجراست. محمد مهدی غیاثی در حاشیه رویداد استارتاپی ارزش آفرینی در کاکتوس های خوراکی گونه آپونتیا […]

بامداد خبر: رئیس گروه محیط زیست و سلامت غذای سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت: برنامه داریم کاشت ۵۰۰۰ هزار هکتار کاکتوس آپونتیا را در سطح اراضی مستعد این استان کلید بزنیم از این رو مقدمات آن در دست اجراست.
محمد مهدی غیاثی در حاشیه رویداد استارتاپی ارزش آفرینی در کاکتوس های خوراکی گونه آپونتیا در دانشگاه علمی کاربردی این استان تصریح کرد: در فاز نخست سطح زیر کشت این گونه از کاکتوس به ۲۵۰۰ هکتار خواهد رسید.
مشاور رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس با بیان اینکه ورود به بحث گیاهان دارویی از سیاست های مهم وزارت جهاد کشاورزی است که این سازمان نیز به خوبی به آن ورود پیدا کرده است، افزود: آب از چالش های اساسی در بخش کشاورزی است که عارضه های بسیار وسیعی نیز ایجاد نموده، ما در استان و کشور با مشکل آب مواجه ایم از این رو کشت کاکتوس متناسب با این موضوع است.
غیاثی با اشاره به اینکه بهره وری نیز به عنوان یک چالش مهم دیگر بخش کشاورزی به شمار می آید، اظهار کرد: توسعه کشت آپونتیا می تواند ما را به سمتی سوق دهد که هم فضای اقتصادی مطلوبی فراهم شود و هم اینکه در بحث استفاده از نهاده های بخش کشاورزی از جمله آب و خاک صرفه اقتصادی داشته باشد.
وی با بیان اینکه طرح ریزی رویداد استارتاپی ارزش آفرینی در کاکتوس های خوراکی گونه آپونتیا با هدف ارتباط با مجامع علمی و دانشگاه ها است، ابراز کرد: در این رویداد به دنبال شناسایی کارآفرینان و استارتاپ های علاقه مند به فعالیت در این بخش، معرفی فناوری های روز دنیا و جلب مشارکت سرمایه گذاران نیز هستیم.
او اضافه کرد: امیدواریم مسیر توسعه کشت آپونتیا به زودی هموار و گام های خوب و اساسی در این خصوص برداشته شود.