سی و سومین دوره جشنواره تئاتر استان فارس برگزیدگان خود را شناخت

بامداد خبر:  برگزیدگان سی و سومین دوره جشنواره تئاتر استان به شرح زیر است: طراحی پوستر و بروشور: الناز کامگار برای نمایش رمان سم‌پاشی گریم: فاطمه فتحی‌زاده برای نمایش اسب قاتلین لباس: مریم شکری برای نمایش اسب قاتلین نور: سعید نظری و سید محمدهادی هاشم‌زاده برای نمایش اسب قاتلین صحنه: سینا عاجلی برای نمایش دانه‌های […]

بامداد خبر:  برگزیدگان سی و سومین دوره جشنواره تئاتر استان به شرح زیر است:
طراحی پوستر و بروشور: الناز کامگار برای نمایش رمان سم‌پاشی
گریم: فاطمه فتحی‌زاده برای نمایش اسب قاتلین
لباس: مریم شکری برای نمایش اسب قاتلین
نور: سعید نظری و سید محمدهادی هاشم‌زاده برای نمایش اسب قاتلین
صحنه: سینا عاجلی برای نمایش دانه‌های کال انجیر
موسیقی: علیرضا اسلامی برای نمایش اسب قاتلین
نمایش‌نامه: جواد عاجلی برای نمایش دانه‌های کال انچیز
بازیگری زن:
جایگاه یکم: مریم شکری برای نمایش اسب قاتلین
جایگاه دوم: سانیا عاجلی برای نمایش دانه‌های کال انجیر
جایگاه سوم: مریم جهانی برای نمایش رمان سم‌پاشی
بازیگری مرد:
جایگاه یکم: محمدامین محمدی برای نمایش میشوسوزوکی
جایگاه دوم: علیرضا اسلامی برای نمایش اسب قاتلین
جایگاه سوم به صورت مشترک: محمدابراهیم جنتی برای نمایش اسب قاتلین و محسن جلالی برای نمایش رمان سم‌پاشی
کارگردانی:
جایگاه یکم: سید محمدهادی هاشم‌زاده برای نمایش اسب قاتلین
جایگاه دوم: سانیا عاجلی برای نمایش دانه‌های کال انجیر
جایگاه سوم: اصغر گروسی برای نمایش میشوسوزوکی
نمایش‌های برگزیده: نمایش‌های اسب قاتلین و دانه‌های کال انجیر