تمدید زمان عضویت در هیات داوری سرمقالات و گزارش ها و عکس خبری برتر ماه در استان فارس

بامداد خبر: تذکرات : افراد داوطلب بایستی تجربه و زمینه لازم برای داوری در این حوزه را داشته باشند (برای این مسئله به بانک داده موجود در اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس استناد می گردد) افراد داوطلب خود از شرکت در ارزیابی های ماهیانه محروم خواهند شد هیات داوری در بخش سرمقالات برتر و […]

بامداد خبر: تذکرات : افراد داوطلب بایستی تجربه و زمینه لازم برای داوری در این حوزه را داشته باشند (برای این مسئله به بانک داده موجود در اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس استناد می گردد) افراد داوطلب خود از شرکت در ارزیابی های ماهیانه محروم خواهند شد هیات داوری در بخش سرمقالات برتر و گزارش های خبری ، تحلیلی و عکس خبری برتر سه نفر می باشد که دو نفر به انتخاب اعضا و یک نفر به نمایندگی از اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس می باشد فقط آثاری که در سامانه ارزیابی ثبت نام می نمایند در فرآیند داوری ها شرکت داده می شوند .