رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری شیراز خبر داد:

تمثال شهدای چوگیاه بر دیواره های گلزار محله نقش بست

به گزارش  پایگاه خبری تحلیلی بامداد خبر،روح الله مظفری رئیس سازمان، ازاجرای نقاشی تمثال شه.دای گرانقدر محله چوگیاه به منظور ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و انتقال پیام شه.ید.ان به شهروندان خبر داد. روح الله مظفری با اعلام این خبر گفت :این اثر با هدف ارج نهادن به مقام شامخ شه.دا و بهبود فضای شهری […]

به گزارش  پایگاه خبری تحلیلی بامداد خبر،روح الله مظفری رئیس سازمان، ازاجرای نقاشی تمثال شه.دای گرانقدر محله چوگیاه به منظور ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و انتقال پیام شه.ید.ان به شهروندان خبر داد.
روح الله مظفری با اعلام این خبر گفت :این اثر با هدف ارج نهادن به مقام شامخ شه.دا و بهبود فضای شهری در مساحتی به متراژ ۱۱۰متر مربع و با رنگ اکرولیک بر روی جداره  گلزار شهدای چوگیاه انجام شده است.
رییس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری شیراز افزود: نمادها والمانهای شهری و حماسی در محیطهای پیرامون ما باعث می شوند که شهروندان و ببندگان درک بهتری نسبت به محیط زندگی، قهرمانان ، مفاخر، آداب و رسوم خود به دست آورند.